Jak podat přihlášku na střední školu?

Napsal Deti.bloger.cz (») ve čtvrtek 15. 9. 2011 v kategorii Školáci, přečteno: 2868×

Maminka chce, abyste šli na gymnázium, tatínek by radši automechanika a vy byste nejradši zkusili konzervatoř? Záleží jen na vás, podat můžete až tři přihlášky.

Do kdy musíte odevzdat přihlášku?

Každý může podat až tři přihlášky pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání do 15. března 2012, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou je termín do 30. listopadu 2011.

Způsob předávání přihlášky je stanoven současným zněním školského zákona tak, že uchazeči podávají přihlášky přímo řediteli příslušné střední školy, o kterou mají zájem. Nepředkládají ji již prostřednictvím základní školy jako tomu bylo v minulých letech.

Jak na víceletá gymnázia?

Stejná pravidla platí i pro žáky pátých nebo sedmých ročníků základních škol, kteří chtějí podat přihlášky na víceletá gymnázia.

Výsledky našich žáků v mezinárodním srovnávacím výzkumu TIMSS dokumentovaly poměrně významné rozdíly ve znalostech mezi stejně starými žáky navštěvujícími víceletá gymnázia a 8. ročníky základních škol. Nebylo proto nijak překvapivé, že v řadě následných diskusí zazněla již i dříve pokládaná otázka na to, zda víceletá gymnázia jsou přínosem, nebo spíše neštěstím našeho školství.

Termíny prvního a druhého kola přijímacích zkoušek

Pro prvé kolo přijímacího řízení se stanoví jednotně termín přijímací zkoušky ve středních školách v pracovních dnech od 22. dubna do 7. května 2012 (týká se i nižšího stupně víceletých gymnázií).

To si určí ředitelé střední škol sami, který den udělají přijímací zkoušky.

Termíny přijímacích zkoušek (pokud se rozhodnou je uskutečnit) musí ředitelé středních škol zveřejnit spolu s kritérii přijímacího řízení a předpokládaném počtu přijímaných žáků do 31. ledna 2012 (pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. října 2011).

Výsledky přijímacích zkoušek

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí zašle ředitel školy do 7 dnů po termínu konání přijímací zkoušky. V případě, že se přijímací zkoušky nekonají, zašle ředitel školy rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí do 7 dnů po rozhodnutí.

Školský zákon ukládá uchazeči novou povinnost. Na školu, kterou si vybere, bude muset do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí předložit tzv. zápisový lístek (obdrží jen jeden pro přijetí na následující školní rok). Ve škole, kde uchazeč zápisový lístek neuplatní, ztratí nárok stát se jejím žákem. Na tato místa mohou pak ředitelé středních škol vypsat další kolo přijímacího řízení, a to ihned po skončení prvního kola přijímacího řízení.

Druhé kolo přijímacího řízení

Školský zákon přímo stanoví, že ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků.

Odvolání

Na veřejných středních školách se lze odvolat do osmi dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Právo na odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na jinou než veřejnou střední školu je plně v kompetenci ředitele této školy.

O výsledku odvolacího řízení rozhodne krajský úřad, který má toto v kompetenci. Rozhodnutí musí oznámit nejpozději do třiceti dnů. Ve zvláštních případech může krajský úřad tuto dobu prodloužit, je však nutné toto vždy oznámit. Odvolání podávají rodiče uchazeče.

Další informace

Do prvních ročníků víceletých gymnázií se mohou hlásit výhradně jen děti z pátých a sedmých tříd základních škol.

Ředitelé středních škol musejí nejdéle do konce ledna stanovit a zveřejnit údaje o tom kolik uchazečů o studium přijme a do jakých oborů. Údaje musejí být vyvěšeny jednak na veřejně přístupném místě přímo ve škole, ale taky na internetových stránkách školy.

Barbora Benešová

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad

Komentáře

Zobrazit: standardní | od aktivních | poslední příspěvky | všechno
Karel z IP 194.228.11.*** | 6.9.2013 12:40
Nevím, jak si mám podat přihlášku na www.vso.cz Je to soukromá, poradíte někdo? smile
iva z IP 213.181.205.*** | 29.11.2017 15:00
studijní oddělení nebo sekce na webu. smile
Koukám, že nabízí studium MBA, jako spousta soukromých škol (např. jako Ústav práva - www.ustavprava.cz ).


Nový komentář

Téma:
Jméno:
Notif. e-mail *:
Komentář:
[*1*] [*2*] [*3*] [*4*] [*5*] [*6*] [*7*] [*8*] [*9*] [*10*] [*11*] [*12*] [*13*] [*14*] [*15*] [*16*] [*17*] [*18*] [*19*] [*20*] [*21*] [*22*] [*23*] [*24*] [*25*] [*26*] [*27*] [*28*] [*29*] [*30*] [*31*] [*32*] [*33*] [*34*] [*35*] [*36*] [*37*] [*38*] [*39*] [*40*] [*41*] [*42*] [*43*] [*44*] [*45*] [*46*] [*47*] [*48*] [*49*] [*50*]   [b] [obr]
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel sedm a deset